Demo Builder Toggle
 
Strona głównaProjektyMediacje rówieśnicze

Projekt „Mediacje rówieśnicze” realizowany jest przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”. W ramach projektu w naszej placówce utworzony został Szkolny Ośrodek Mediacji. Celami projektu jest:

  1. Umożliwienie uczniom prowadzenia mediacji rówieśniczych w warunkach odpowiadających obowiązującym standardom i zasadom postępowania mediacyjnego.
  2. Kształcenie uczniów w zakresie polubownego rozwiązywania sporów przez przeprowadzenie podczas lekcji wychowawczych pogadanek tematycznych.

Regulamin Szkolnego Ośrodka Mediacji przy ZSP w Żernicy

Wniosek o skierowanie stron do mediacji rówieśniczej

Kornelia Twardawa

Zapraszamy również na:

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS