Demo Builder Toggle
 
Strona głównaProjektyNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy została doposażona z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (priorytet 3) w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem Urzędu Gminy w Pilchowicach.

Żernicka szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, priorytet 3, z udziałem własnym Gminy Pilchowice w wysokości 20% całości zadania, czyli 3 000 zł. Do szkolnej biblioteki zostały zakupione nowości wydawnicze w sumie na kwotę 15000 zł. O przyznaniu dotacji decydował zespół powołany przez wojewodę, który uwzględniał: aktualny stan wyposażenia, zgodność działań z celami programu w zakresie promowania czytelnictwa, współpracę ze środowiskiem oraz miejscową biblioteką publiczną.

Za pozyskane pieniądze szkoła zakupiła różnorodne pozycje książkowe, z wyłączeniem podręczników. Księgozbiór powiększył się o ponad 700 pozycji. Żernicka szkolna biblioteka rozszerzyła swoją ofertę o książki spoza kanonu lektur. W wyborze książek pomagali zarówno uczniowie, jak i aktywnie współpracująca z biblioteką Rada Rodziców oraz nauczyciele. Wśród nowych pozycji są także książki nabyte z myślą o potrzebach uczniów niepełnosprawnych.

W ramach m.in. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkole zrealizowano wiele projektów czytelniczych, a niektóre są stałym punktem życia szkolnego. Przez cały rok na zajęciach dziennikarskich powstają różnorodne teksty, w tym recenzje książek oraz autorskie teksty literackie. Każdy numer szkolnego czasopisma „Szkolne Rewolucje” jest publikowany na ogólnopolskim portalu juniormedia.pl. Ostatni numer gazetki wystartuje w konkursie o zasięgu krajowym. Z kolei na stronie ridero.pl został opublikowany zbiór opowiadań Sploty, supły i pętle stworzony przez naszych uczniów. Bierze on udział w ogólnopolskim konkursie „Misja – książka”. Uczniowie klas III gimnazjum udzielają się czytelniczo i teatralnie w przedszkolu, promując teksty Tuwima, Brzechwy itp., przedszkolakom czytują uczennice kl. 4 a, trwa akcja „Czytelnicze przerwy”. Wiosną odbędzie się w szkole Dzień Czytania Tolkiena,.

Jak wynika z Raportu o Stanie Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, 63% Polaków nie przeczytało w 2015 r. ani jednej książki. Badania przeprowadzono na osobach, które ukończyły piętnasty rok życia. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma za zadanie promować czytanie nie tylko wśród dorosłych, ale koncepcja ma trafiać przede wszystkim do najmłodszych.

Magdalena Samól

Paulina Wiatrowska

Beata Nawrath

Zapraszamy również na:

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS