Demo Builder Toggle
 
Strona głównaProjektyProjekty 2012/2013

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

„Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 1.09.2012 – 31.08.2012, zajęcia: 1.10.2012 – 30.06.2012

W ramach projektu przygotowanego przez Gminę Pilchowice zajęciami m.in. rozwijającymi zainteresowania uczniów, logopedycznymi i gimnastyką korekcyjną były objęte dzieci klas I – III szkoły podstawowej z ZSP w Żernicy, ZS w Pilchowicach, ZSP w Stanicy, ZSP w Wilczy.

 

Projekt gminny zajęć świetlicowych „JA I MÓJ MISTRZ”

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach 15 godzin zajęć świetlicowych (szkoła podstawowa i gimnazjum) z wykorzystaniem potencjału i kompetencji nauczycieli zatrudnionych w szkole. W ramach projektu odbywały się zajęcia: sportowo-rekreacyjne „Akademia sportowej przygody – czas na sport” i „Doskonalę siebie przez ruch”, Szkolna Liga Piłki Nożnej, muzyczne zespołu wokalno-instrumentalnego „NUTKI”, artystyczne „Papierowy świat origami”, komunikacyjne „Karta rowerowa”, plastyczno-techniczne „Kółko techniczne”, kółko teatralne i kółko taneczne.

 

Projekt – nauczanie języka angielskiego przez native-speakerkę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy.

Staż native-speakerki Sarah Van Lanen był możliwy dzięki jej macierzystej uczelni – Students International Training w Brattleboro (Vermont, USA). W czasie pobytu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy pracowała z uczniami klas IV–VI szkoły podstawowej oraz I–III gimnazjum, a także z przedszkolakami. Opieką merytoryczną otaczały ją nauczycielki języka angielskiego. Przy okazji pobytu native-speakerki w szkole powstały projekty – np. konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla uczniów szkół w naszej gminie, projekt fotograficzny i poetycki.

Zapraszamy również na:

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS