Demo Builder Toggle
 

Program własny Klubu 4 H dla klas I - III

Klub 4H – to międzynarodowa organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież z całego świata. Opiera się na programie kształcąco – wychowawczym prowadzonym jako zajęcia dodatkowe, uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów.

Organizacja 4H – dobrowolna, niezależna organizacja edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży, kładąca szczególny nacisk na rozwój, umiejętność życiową, zainteresowania i podniesienie poziomu wiedzy.

Nazwa pochodzi od pierwszych liter w języku angielskim

head – głowa, heart – serce, hands – ręce, health – zdrowie.

Symbolem jest czterolistna, zielona koniczyna wg pomysłu O. H. Bensona

 

Założenia

Zgodnie z założeniami inicjatywy praca w klubie 4H ma pomagać młodym ludziom doskonalić:

·       Głowę – żeby uczyli się myśleć, podejmować decyzję, rozumieli dlaczego rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej i zdobywali wciąż nową cenną wiedzę.

·       Serce -żeby przejawiali troskę o dobro innych, przejmowali na siebie odpowiedzialność obywateli kraju, byli w stanie określić, jakie wartości i postawy będą kultywować w życiu i uczyli się współpracować z innymi.

·       Ręce - żeby zdobywali nowe umiejętności i ulepszali te, które już posiadają, odczuwali dumę z wykonanej pracy i szanowali wysiłek innych.

·       Zdrowie - żeby żyli zdrowo, troszcząc się o dobre samopoczucie własne i innych, korzystając konstruktywnie z wolnego czasu.

 

Hasło „Uczyć się działając”

Motto: "Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze".

Hasło 4H przypomina, że najbardziej efektywnym i atrakcyjnym sposobem jest samodzielnie wykonanie danej rzeczy, a nie bierne słuchanie instrukcji, jak należy zrobić.

Motto motywuje do ciągłego samodoskonalenia i ulepszania rzeczy uznanych za doskonałe.

 

Zaproszenie

Dla uczniów z klas I - III Szkoły Podstawowej, którzy nudzą się, a lubią ciekawie spędzać czas wolny. Zapraszamy do klubu 4H „Razem raźniej”

pani Ania i pani Ela

 

W naszej szkole klub 4H założyłyśmy w październiku 2012 roku. Powstał on z potrzeby zorganizowania w sposób ciekawy czasu wolnego uczniom klas I – III (czyli z klas edukacji wczesnoszkolnej). Stwierdziłyśmy bowiem, że to przede wszystkim dzieciom w młodszym wieku należy wskazać właściwą drogę postępowania, zbudować jasny system wartości, wyraźnie podpowiedzieć czym należy się w życiu kierować, którą drogę obrać. Dać dziecku odwagę do podejmowania samodzielnych decyzji w przyszłości na podstawie własnego zdania, a nie presji innych. Nasz Klub 4H zawiera elementy wychowawcze, które wspierają odpowiednio rozwój pozytywnych cech osobowości. Bo któż, jak nie rodzice, a zaraz po nich nauczyciele mają kształtować dziecko.

Klub 4 H pod nazwą „Razem raźniej” w sposób ciekawy, w miłej przyjaznej atmosferze organizuje uczniom wolny czas. Należy im uświadomić, iż w życiu nie należy być tylko odtwórcą, ale można być także jego twórcą, bo nic tak nie cieszy, jak wytwór własnej pracy.

 

 

„Więcej wiedzieć zawsze w życiu warto”

Spotkania klubowiczów odbywają się cyklicznie, dwa razy w miesiącu, ale to nie wszystko, bowiem uczestnicy Klubu opracowują, przygotowują scenariusze imprez dla kolegów i koleżanek, włączają pozostałych uczniów z edukacji wczesnoszkolnej w niektóre przedsięwzięcia, zajęcia przez nich organizowane, jak również uczestniczą w imprezach gminnych, klasowych i udzielają się charytatywnie.

Uczniowie poprzez te zajęcia przygotowują się do dorosłego życia, zdobywają, pogłębiają swoją wiedzę umiejętności, dzielą się doświadczeniami z innymi, stają się bardziej otwarci, energiczni, przebojowi, chętni nowych przygód, wzmacniają poczucie własnej wartości.

 

Działalność naszego Klubu podzieliłyśmy na obszary, aby ukazać życie z każdej strony.

Obszary:

- regionalny -„ Swego nie znacie , cudze chwalicie”

- zdrowotny „ Zdrowo smacznie , kolorowo”, „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

- troska o innych –„ Miej serce i patrz w serce”

- moje EGO – „Budujemy własne ja”

 

 

Cele

Obszar I.

„Swego nie znacie, cudze chwalicie”

·       pielęgnowanie obyczajów i tradycji śląskich

·       rozwijanie umiejętności poznawania otoczenia rodzinnego i społecznego

·       rozwijanie zainteresowań poprze zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej oraz sposobami związanymi z kulturą regionu

 Obszar II.

„Smacznie zdrowo, kolorowo” „W zdrowym ciele zdrowy duch”

·       wpojenie zdrowych zasad odżywiania

·       uświadomienie jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczna

·       dba o higienę fizyczną i psychiczną

·       rozumie konieczność wypoczynku na łonie przyrody

·       wdrażanie do pierwszej pomocy przedmedycznej

Obszar III.

„Miej serce i patrz w serce”

·       uświadomienie, że dobro powraca

·       zauważenie potrzeb innych

·       uświadomienie iż tylko „ czyste” serce może dokonać czegoś wielkiego

·       wyrażanie szacunku, wdzięczności i miłości w stosunku do osób bliskich, starszych, niedołężnych i niepełnosprawnych

·       zacieśniani więzi między dziećmi

·       zacieśnianie relacji uczeń – nauczyciel

Obszar IV.

„Budujemy własne ja”

·       uświadomienie swoich mocnych i słabych stron

·       wzmacnianie wiary we własne możliwości

·       poznanie ogólnej hierarchii wartości

·       umiejętność współpracy w grupie

·       rozróżnianie modeli zachowań ( uległość, asertywność, agresywność)

·       poznawanie etapów podejmowania decyzji i czynników wpływających na jej podjęcie

 

 

Plan działań Klubu „ Razem raźniej” 2017/18

L.p

Obszar

Termin realizacji

„Swego nie znacie, cudze chwalicie”

1.

Spotkanie z górnikiem ”

XII

2.

Piękno Żernicy –  spacer  po okolicy

IV

3.

Historia Żernickiego kościółka – zwiedzanie z przewodnikiem

IV

4.

Konkurs poetycki „ Śląsk moja mała Ojczyzna”

        I

5.

Wieczór baśni i legend śląskich

III

6.

Śląskie pisanki i kraszanki - warsztaty

Wielkanoc

7.

Potrawy śląskie – próby robienia i gotowania

IV

8.

Spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń – strój śląski, gwara

IV

                                       „W zdrowym ciele zdrowy duch”

1.

Przeprowadzenie cyklu zajęć pomocy przedmedycznej ”

Ratujemy i uczymy ratować”-

III

2.

Spotkanie z ratownikami medycznymi.

III

3.

Zielony tydzień – smacznie, zdrowo, kolorowo. Piramida żywieniowa

IV

4.

Spotkanie z lekarzem – zasady zdrowej diety.

IV

5.

Wykonanie skrzynki „Jeżeli doskwiera Ci problem – pomożemy Ci go rozwiązać!”

XI

„Miej serce i patrz w serce”

1.

 Kontynuowanie współpracy z DPS (Dom Pomocy dla osób starszych w Gliwicach, przygotowanie dla nich: koncertu kolęd, Jasełek, przygotowanie upominków, odwiedziny z zajączkiem)

 XII

III

2.

Inscenizacja na Dzień Seniora „ Jasełka” w Żernicy

XII

3.

Pamiętamy o Dniu Babcii

I

4.

Udział w akcjach charytatywnych

Cały rok

5.

Udział w imprezach : Andrzejki, Dzień Latino

IX, I

„Budujemy własne ja”

1.

 Każdy ma wady i zalety

     I

2.

Systematyczność i pracowitość to podstawa w dążeniu do celu

    II

3.

Jak reagować na sukcesy i porażki

    III

4.

Rozwiązuje problem podejmuje decyzję

    IV

5.

Zorganizowanie kółka teatralnego

      X

 

Anna Placek

Zapraszamy również na:

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS