Demo Builder Toggle
 
   

a

I b

II 

   

P

S

P

S

P

S

Poniedziałek

1

wf 

Sala1

j.mn.niemiec

101

ed.wcz

110

2

e_plastyczna

115

ed.wcz

101

ed.wcz

110

3

j.mn.niemiec

115

ed.wcz

101

ed.wcz

110

4

ed.wcz

115

ed.wcz

101

j.ang

110

5

ed.wcz

115

e_muzyczna

101

religia 

110

6

           
 

Wtorek

1

wf 

Sala1

ed.wcz

101

j.ang

110

2

ed.wcz

115

ed.wcz

101

e_muzyczna

110

3

ed.wcz

115

j.ang

101

wf 

Sala1

4

religia

115

wf 

Sala1

ed.wcz

110

5

zaj_komputer

216

rel 

101

ed.wcz

110

6

       

ed.wcz

110

 

Środa

1

j.mn.niemiec

115

religia 

101

zaj_komputer

216

2

religia

115

ed.wcz

101

j.mn.niemiec

110

3

ed.wcz

115

ed.wcz

101

ed.wcz

110

4

ed.wcz

115

ed.wcz

101

ed.wcz

110

5

ed.wcz

115

j.mn.niemiec

101

religia 

110

6

           
 

Czwartek

1

ed.wcz

115

j.mn.niemiec

101

wf 

Sala2

2

ed.wcz

115

wf 

Sala2

ed.wcz

110

3

j.ang

115

ed.wcz

101

ed.wcz

110

4

ed.wcz

115

ed.wcz

101

j.mn.niemiec

110

5

e_muzyczna

115

e_plastyczna

101

e_plastyczna

110

6

           
 

Piątek

1

wf 

Sala1

ed.wcz

101

j.mn.niemiec

110

2

ed.wcz

115

ed.wcz

101

ed.wcz

110

3

ed.wcz

115

wf 

Sala2

wf 

Sala2

4

j.ang

115

j.ang

101

ed.wcz

110

5

j.mn.niemiec

115

zaj_komputer

216

ed.wcz

110

6

           

 

   

III a

III b

III c

III d

   

P

S

P

S

P

S

P

S

Poniedziałek

1

ed.wcz

109

ed.wcz

105

wf

Sala2

ed.wcz

114

2

wf 

Sala2

ed.wcz

105

j.mn.niemiec

św

ed.wcz

114

3

e_plastyczna

109

ed.wcz

105

e_plastyczna

św

ed.wcz

114

4

e_muzyczna

św

j.mn.niemiec

105

ed.wcz

109

e_muzyczna

114

5

j.mn.niemiec

św

zaj_komputer

216

ed.wcz

109

j.ang

114

6

               
 

Wtorek

1

ed.wcz

109

religia 

105

ed.wcz

św

wf 

Sala2

2

ed.wcz

109

wf

Sala1

ed.wcz

św

ed.wcz

114

3

religia 

św

ed.wcz

105

ed.wcz

109

ed.wcz

114

4

zaj_komputer

216

ed.wcz

105

ed.wcz

109

j.mn.niemiec

114

5

j.mn.niemiec

św

j.ang

105

ed.wcz

109

religia 

114

6

       

j.mn.niemiec

115

   
 

Środa

1

wf 

Sala1

wf

Sala2

ed.wcz

109

religia 

114

2

ed.wcz

św

e_plastyczna

105

ed.wcz

109

zaj_komputer

216

3

ed.wcz

109

religia 

105

wf

Sala1

j.mn.niemiec

114

4

ed.wcz

109

ed.wcz

105

religia 

215

ed.wcz

114

5

j.ang

św

ed.wcz

105

j.ang

109

ed.wcz

114

6

   

j.ang

105

       
 

Czwartek

1

religia 

św

ed.wcz

105

ed.wcz

109

ed.wcz

114

2

j.mn.niemiec

św

ed.wcz

105

j.ang

109

ed.wcz

114

3

ed.wcz

św

ed.wcz

105

ed.wcz

109

ed.wcz

114

4

ed.wcz

109

ed.wcz

105

ed.wcz

św

wf 

Sala1

5

ed.wcz

109

j.mn.niemiec

105

zaj_komputer

216

e_plastyczna

114

6

wf 

Sala1

       

j.mn.niemiec

114

 

Piątek

1

ed.wcz

109

wf

Sala2

ed.wcz

św

ed.wcz

114

2

ed.wcz

109

ed.wcz

105

j.mn.niemiec

św

ed.wcz

114

3

ed.wcz

109

ed.wcz

105

wf

Sala1

j.ang

114

4

ed.wcz

św

j.mn.niemiec

105

e_muzyczna

109

ed.wcz

114

5

j.ang

św

e_muzyczna

105

religia 

109

wf 

Sala2

6

               

 

   

IV a

IV b

IV c

V a

V b

   

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

Poniedziałek

1

j.mn.niem.

P1

j.angielski

301

j.polski

116

zaj_komp-p/j.ang -z

216/302

zaj.tech

217

2

technika

217

j.polski

116

matematyka

209

hist. i społ.

303

j.polski

206

3

matematyka

301

matematyka

116

historia

303

matematyka

205

przyroda

207

4

j.polski

116

wf 

Sala3

wf 

Sala2

wf 

Sala1

matematyka

301

5

wf

Sala2

historia

303

 religia

116

plastyka

215

j.mn.niem.

P1

6

plastyka

215

   

informatyka

216

j.mn.niem.

P1

   

7

       

wżr

201

j.mn.niem.

P1

   

8

                   
 

Wtorek

1

przyroda

207

informatyka

216

matematyka

116

 

j.ang -z

302

2

matematyka

301

j.polski

116

j.mn.niem.

P1

przyroda

207

zzw

302

3

j.polski

116

j.angielski

215

wf 

Sala2

matematyka

205

matematyka

301

4

wf

Sala2

technika

217

j.polski

116

j.ang -p/j.ang -z

301/302

przyroda

206

5

j.mn.niem.

P1

matematyka

209

przyroda

116

j.polski

201

wf  -dz/wf  -ch

Sala

6

j.angielski

116

j.mn.niem.

P1

technika

217

 religia 

215

j.polski

206

7

   

wżr

116

   

zzw

303

j.mn.niem.

P1

8

           

j.mn.niem.

P1

   
 

Środa

1

matematyka

301

przyroda

207

j.angielski

302

j.polski

201

j.polski

206

2

przyroda

207

j.mn.niem.

P1

j.polski

116

j.polski

201

j.polski

206

3

j.polski

116

wf 

Sala3

wf 

Sala2

przyroda

207

hist. i społ

303

4

j.angielski

302

j.polski

116

matematyka

209

wf 

Sala2

matematyka

301

5

wf

Sala2

plastyka

215

 religia

116

matematyka

205

zaj_komp-p/j.ang -z

216/302

6

informatyka

216

 religia 

116

godz.wych

301

zaj.tech

217

wf  -dz/wf  -ch

Sala

7

               

j.ang -p

302

8

                   
 

Czwartek

1

wf-basen

B

wf-basen

B

wf-basen

B

matematyka

205

 religia 

215

2

wf-basen

B

wf-basen

B

wf-basen

B

wf 

Sala1

matematyka

301

3

j.angielski

302

j.polski

116

j.mn.niem.

P1

 religia 

215

przyroda

207

4

historia

303

 religia 

215

j.polski

116

j.ang -p/j.ang -z

302/P1

muzyka

301

5

j.polski

116

j.angielski

217

muzyka

301

j.polski

201

wf  -dz/wf  -ch

Sala

6

 religiaigia

215

matematyka

116

j.angielski

217

j.mn.niem.

206

j.ang -p/zaj_komp-z

302/216

7

   

godz.wych

116

       

j.mn.niem.

206

8

               

j.mn.niem.

206

 

Piątek

1

j.polski

116

j.mn.niem.

P1

plastyka

215

matematyka

205

j.ang -p

302

2

j.mn.niem.

P1

wf 

Sala2

j.polski

116

przyroda

207

matematyka

301

3

 religia

209

j.polski

116

przyroda

207

muzyka

301

plastyka

215

4

muzyka

301

matematyka

116

j.angielski

302

j.polski

201

wf  -p/wf  -z

Sala

5

matematyka

217

przyroda

207

matematyka

116

wf 

Sala1

j.polski

206

6

godz.wych

302

muzyka

301

j.mn.niem.

P1

j.ang -p/zaj_komp-z

217/216

 religia 

201

7

           

wych.rodz

201

j.ang -z

302

8

                   

 

   

VI a

VI b

VII a

VII b

   

P

S

P

S

P

S

P

S

Poniedziałek

1

       

historia

303

chemia

207

2

j.ang

302

wf

Sala1

j.ang-p/j.niem-z

215/P1

j.ang-p/j.niem-z

215/P1

3

j.polski

206

zaj.tech

217

wf-dz/wf-ch

Sala1/Sala2

wf-dz/wf-ch

Sala1/Sala2

4

religia

215

j.polski

201

j.niem-p/j.ang-z

P1/302

j.niem-p/j.ang-z

P1/302

5

przyroda

205

matematyka

301

j.polski

209

j.polski

206

6

hist. i społ

303

religia

301

j.polski

209

matematyka

217

7

wf

Sala2

zzw

301

   

plastyka

215

8

j.mn.niemiec

P1

j.mn.niemiec

P1

       
 

Wtorek

1

j.mn.niemiec

P1

j.mn.niemiec

P1

j.polski

209

j.polski

206

2

j.ang

215

wf

Sala2

geografia

205

fizyka

209

3

hist. i społ

303

j.polski

201

j.niem-p/j.ang-z

P1/302

j.niem-p/j.ang-z

P1/302

4

matematyka

205

j.polski

201

matematyka

209

religia

215

5

j.polski

206

j.ang

302

chemia

207

matematyka

217

6

przyroda

209

hist. i społ

303

wf-dz/wf-ch

Sala1/Sala2

wf-dz/wf-ch

Sala1/Sala2

7

wf

Sala1

   

religia

215

informatyka

216

8

       

wdżr

209

   
 

Środa

1

j.mn.niemiec

P1

j.mn.niemiec

P1

j.polski

209

historia

303

2

j.ang

302

matematyka

301

wf-p/wf-ch

Sala1/Sala2

wf-p/wf-ch

Sala1/Sala2

3

matematyka

205

matematyka

301

matematyka

209

matematyka

217

4

wf

Sala1

j.polski

201

biologia

205

j.polski

206

5

zaj.tech

217

przyroda

201

chemia

207

j.polski

206

6

j.polski

206

plastyka

215

fizyka

209

geografia

205

7

wych.rodz

209

zaj_komputer

216

plastyka

215

   

8

       

religia

303

   
 

Czwartek

1

zaj_komputer

216

przyroda

301

matematyka

209

matematyka

217

2

przyroda

207

j.polski

201

geografia

205

fizyka

209

3

j.polski

206

matematyka

301

wf-dz/wf-ch

Sala1/Sala2

wf-dz/wf-ch

Sala1/Sala2

4

j.polski

206

wf

Sala2

fizyka

209

chemia

207

5

matematyka

205

religia

215

j.ang-p/j.ang-z

P1/302

j.ang-p/j.ang-z

P1/302

6

muzyka

301

j.ang

P1

j.polski

209

biologia

207

7

 

wych_reg

303

muzyka

301

godz.wych

207

8

             
 

Piątek

1

zzw

206

przyroda

301

informatyka

216

historia

303

2

plastyka

215

j.polski

201

matematyka

209

geografia

205

3

j.polski

206

hist. i społ

303

j.ang-p/j.niem-z

302/P1

j.ang-p/j.niem-z

302/P1

4

rel

205

matematyka

209

biologia

207

j.polski

206

5

matematyka

205

j.ang

209

historia

303

muzyka

301

6

matematyka

205

wf

Sala1

godz.wych

209

biologia

207

7

wf

Sala1

muzyka

301

   

religia

215

8

               

Zapraszamy również na:

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS