Demo Builder Toggle
 
Strona głównaO szkoleGrono pedagogiczne

Barańska Agnieszka - język angielski

Bartlik Aleksander - edukacja dla bezpieczeństwa

Bieniek Jolanta - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, biblioteka, technika, oligofrenopedagogika

Bochenek Anna - język angielski, surdopedagogika

Boroń Wioleta - nauczanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Duda Miranda - biologia, przyroda, chemia

Dusza Anna - nauczanie przedszkolne

Fiedel Krystyna - nauczanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Grocholska Bożena - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, gimnastyka korekcyjna

Gucwa Agnieszka - matematyka, informatyka, technika

Haduch Barbara - chemia

Hoinkis Monika - język angielski

Hołyńska Magdalena - pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

Jakiesz-Błasiak Anna (zast.) - muzyka

Janic Judyta - psycholog, oligofrenopedagogika

Jopek Krystyna - matematyka, fizyka

Kasza Beata - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopedia

Kobielska Aleksandra - wicedyrektor, biblioteka

Kochmańska Julia - język niemiecki, oligofrenopedagogika

Kocoń Izabela - edukacja przedszkolna

Kot Sabina - wychowanie fizyczne

Kozobucka Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, język polski

Kromolan Monika - nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Kurowska Bogusława - język polski

Kuś Anna - matematyka, informatyka, biblioteka

Lewandowska Katarzyna - edukacja przedszkolna, język niemiecki

Maczionsek Magdalena (zast.) - język angielski

Makowska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

Malcherczyk Gabriela - muzyka, plastyka

Mączka Marta - edukacja wczesnoszkolna, matematyka

Morga Grażyna - geografia, matematyka

Nawrath Beata - dyrektor, język polski, biblioteka, zajęcia artystyczne

Niestrój Julia - religia

Olszówka Justyna - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

Pawliczek Barbara - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia

Piszkała Martyna - język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna

Placek Anna - edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Polewik Joanna (zast.) - plastyka

Rokosz Magdalena - język polski, tyflopedagogika

Rusin Barbara – religia, wychowanie do życia w rodzinie

ks. Rycerz Zbigniew - religia

Samól Magdalena - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Serafin Natalia - nauczanie przedszkolne

Siwiec Mateusz - wychowanie fizyczne, instruktor piłki siatkowej

Szczerba Joanna - nauczanie przedszkolne

Śliwka Aneta - edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

Twardawa Kornelia - pedagog, terapia pedagogiczna

Wiatrowska Paulina - język polski, zajęcia artystyczne

Wrońska Justyna - historia i WOS

Zborowska Katarzyna - wychowanie fizyczne, biologia

Zdanowicz Anna - nauczanie przedszkolne, język niemiecki, terapia pedagogiczna, edukacja artystyczna

Zapraszamy również na:

Joomla templates www.joomlashine.com
(C) 2013 KS